رطوبت سازی در دامداری ها و مرغداری ها

مقالات پربازدید

رطوبت سازی در دامداری ها و مرغداری ها

با رطوبت ساز ها و  مه ساز ها، می توان استرس گرمایی سالن های مرغداری و دامداری را کاهش داد.

یکی از مشکلات قابل توجه ومهم در گله های گاو شیری ، استرس گرمایی است . که با شروع فصل گرما آغاز میشود. با افزایش دما ، بیشتر با آن مواجه خواهیم شد تا جایی که میتواند باعث هلاکت دام شود .با پیدا شدن استرس گرمایی ، دام کمتر راغب به خوردن آذوقه خواهد بود . عدم آسایش و استراحت مناسب و خوب نوشخوار نکردن دام افت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید شیر میشود . همچنین نشان ندادن علائم فعلی و کاهش گیرایی و باروری یکی دیگر از مشکلات استرس است با کاهش استرس گرمایی بعلاوه بر از بین بردن مشکلات فوق الذکر گوساله های متولد شده نیز بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش وزن خواهد داشت.

نحوه مه سازی و رطوبت سازی در دامداری ها و مرغداری ها

چگونه میتوان استرس گرمایی را کاهش داد ؟ علاوه بر بالانس جیره غذایی یکی دیگر از راه های کاهش استرس گرمایی خنک کردن محیط دام با استفاده از ایر کولر های (Air coolers ) این سرکت می باشد که با روش مکانیکی ( اتمایز کردن ) آب را به صورت مه در آورده ، با پاشش آن و ایجاد جریان هوا ( به وسیله فن دستگاه ) موجب خنک کرئن و فراهم شدن آسایش و راحتی دام خواهد شد . این دستگاه متناسب با شرایط دام داری ها طراحی و ساخته شده و در واحد های دامداری گوناگون و با شرایط اقلیمی متفاوت مورد استفاده و استفبال دامپروران قرار گرفته است .این دستگاه دارای حداقل آلودگی صوتی و مصرف برق و بی نیاز به به قطعات یدکی و سرویس مداوم بوده و قادر است با آب های سرد و شور و آب چاه کار کند . شما هم میتوانبد استرس گرمایی را در گله خود از بین ببرد .

یکی از مشکلات قابل توجه ومهم در گله های گاو شیری ، استرس گرمایی است . که با شروع فصل گرما آغاز میشود . با افزایش دما ، بیشتر با آن مواجه خواهیم شد تا جایی که میتواند باعث هلاکت دام شود .

با پیدا شدن استرس گرمایی ، دام کمتر راغب به خوردن آذوقه خواهد بود . عدم آسایش و استراحت مناسب و خوب نوشخوار نکردن دام افت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید شیر میشود . همچنین نشان ندادن علائم فعلی و کاهش گیرایی و باروری یکی دیگر از مشکلات استرس است با کاهش استرس گرمایی بعلاوه بر از بین بردن مشکلات فوق الذکر گوساله های متولد شده نیز بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش وزن خواهد داشت .

چگونه میتوان استرس گرمایی را کاهش داد ؟ علاوه بر بالانس جیره غذایی یکی دیگر از راه های کاهش استرس گرمایی خنک کردن محیط دام با استفاده از ایر کولر های (Air coolers ) این سرکت می باشد که با روش مکانیکی ( اتمایز کردن ) آب را به صورت مه در آورده ، با پاشش آن و ایجاد جریان هوا ( به وسیله فن دستگاه ) موجب خنک کرئن و فراهم شدن آسایش و راحتی دام خواهد شد . این دستگاه متناسب با شرایط دام داری ها طراحی و ساخته شده و در واحد های دامداری گوناگون و با شرایط اقلیمی متفاوت مورد استفاده و استفبال دامپروران قرار گرفته است .این دستگاه دارای حداقل آلودگی صوتی و مصرف برق و بی نیاز به به قطعات یدکی و سرویس مداوم بوده و قادر است با آب های سرد و شور و آب چاه کار کند . شما هم میتوانبد استرس گرمایی را در گله خود از بین ببرد.

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹