هواساز و ایرواشر مرکزی قارچ

نقش هواساز مرکزی در سالن های قارچ

اصفهان هواساز با تکیه بر دانش و تجربیات کاری خود و با انجام سفرهای گوناگون به کشورهای خارجی جهت بهینه کردن هر چه بیشتر هواساز های مرکزی اقدام به طراحی و ساخت هواساز مرکزی نموده است.

با توجه به این که هواساز های سالن پرورش قارچ نیاز به هوای تازه و اکسیژن  دارند و باید این هوا را از فضای بیرون کریدور تامین نمایند  که در فصول گرم به عنوان مثال دما ۴۰ الی ۴۵ درجه سانتیگراد ، ورود این هوای گرم به کریدور باعث شوک شدید و در نتیجه فشار زیاد به چیلرها و کوئل های سرمایی می گردد که در فصول سرد سال نیز ورود هوای سرد به همان میزان این شوک را برای کویل های گرمایی ایجاد کرده و در نتیجه بهترین روش استفاده از هواساز مرکزی مجهز به کوئل سرمایی و گرمایی وحتی ایرواشر جهت تامین رطوبت دلخواه ومهم تر از همه فیلتراسیون هوای تازه و هدایت هوای ساخته شده به کریدور می باشد. در کارخانجات مدرن پرورش قارچ تامین هواساز مرکزی را به اندازه خود هواساز سالن ها حائز اهمیت می دانند.

هواساز مرکزی کریدور سالن های پرورش قارچ طرح دالسم هلند

گالری تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹