نقش رطوبت و دستگاه رطوبت ساز (مه ساز) در سالن های جوجه کشی

مقالات پربازدید

نقش رطوبت و دستگاه رطوبت ساز( مه ساز ) در سالن های جوجه کشی

در روش صنعتی بدون نیاز به مرغ مادر برای تبدیل تخم مرغ به جوجه استفاده می شود. رطوبت در زمان تبدیل نطفه به جوجه نقش اساسی را ایفا می نماید، هم چنین میزان رطوبت در مراحل جوجه کشی باید درحداقل نوسانات باشد لذا رطوبت در تمام مراحل از انبار کردن تا قراردادن تخم در دستگاه های جوجه کشی مستلزم تنظیم و کنترل می باشد، که با دستگاه های رطوبت ساز – مه پاش مجموعه اصفهان هواساز میزان رطوبت لازم به طور یکنواخت در انبار نگهداری تخم مرغ تامین می گردد و موجب جوجه آوری بیشتر و در نتیجه راندمان و سود بالاتر می شود.

در ادامه به بررسی مطالب زیر پرداخته می شود:

۱- مراحل جوجه کشی

۲- ذخیره سازی و انبار کردن تخم مرغ های نطفه دار قابل جوجه کشی

۳- شرایط دما و رطوبت در انبارنگهداری تخم مرغ

۴- تهویه سالن های نگهداری تخم مرغ به کمک دستگاه رطوبت ساز ( مه ساز )

۵- تامین رطوبت موثر در سالن های نگهداری تخم مرغ های نطفه دار جوجه کشی

۶- مرحله ستر ( ۱۸ روز اول جوجه کشی )

۷-مرحله هچر (سه روز آخر جوجه کشی )

مراحل جوجه کشی

مراحل جوجه کشی شامل مراحل زیر می گردد:

۱- انبار کردن تخم ها

۲- مرحله ستر ( ۱۸ روز اول جوجه کشی)

۳- مرحله هچر ( ۳ روز آخر جوجه کشی )

مراحل جوجه کشی

که در هر مرحله نیاز به رطوبت و کنترل آن در سالن های جوجه کشی به شدت مورد نیاز می باشد و در صورت عدم کنترل مناسب باعث ضرر و زیان در تولید خواهیم شد.

۱. ذخیره سازی و انبار کردن تخم مرغ های نطفه دار قابل جوجه کشی

در ابتدا باید تخم مرغ های استاندارد و مناسب انتخاب شوند، تحقیقات نشان داده بین شکل فیزیکی تخم مرغ و درصد جوجه آوری رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین انتخاب تخم مرغ سالم، تمیز و بیضی شکل با وزن حدودی ۵۱ تا ۶۰ گرم ( که بسته به نژاد مرغ متفاوت است ) بسیار حائز اهمیت می باشد. انتخاب تخم های کوچک با وزن کمتر باعث درصد تولید کمتری خواهد شد. بعلاوه تخم های انتخابی باید تمیز باشند، دلیل بهداشت تخم مرغ بر این است که وجود میکروب ها همراه تخم مرغ ها در شرایط حرارت و برودت باعث افزایش میکروب ها و آلودگی محیط و دستگاه جوجه کشی خواهد شد.

پس از انتخاب تخم مرغ های مناسب باید آن ها را به درون انبارهای نگهداری انتقال داد. تخم مرغ ها پس از جمع اوری در محل انبار بلافاصله در ماشین های جوجه کشی قرار نمی گیرند بلکه مدتی نگهداری می شوند ( حداقل ۲ روز ) تا کیسه هوایی در اثر انقباظ تشکیل شوند. قسمت پهن تخم ها باید به سمت پایین قرار گیرد زیرا در غیر این صورت منجر به چسبیدن جنین به پوسته و افزایش تلفات می شود. پس از گذراندن این دوره به ماشین جوجه کشی انتقال داده می شوند. پس از انتخاب تخم مرغ های مناسب باید آن ها را به درون انبارهای نگهداری انتقال داد. که این کار باید با احتیاط کامل انجام گیرد زیرا عدم توجه به این موضوع و وجود تکان های شدید در حین حمل و نقل ممکن است منجر به پاره شدن کیسه های هوایی و یا ایجاد تغییراتی در داخل تخم مرغ و کاهش جوجه اوری شود.

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

شرایط  دما و رطوبت در انبار نگهداری تخم مرغ

از جمله عوامل موثر بر نگهداری تخم مرغ ها در انبار نگهداری، دما و رطوبت می باشد که باید به دقت کنترل شوند. ۱- شرایط دما: تخم مرغ های مربوط به جوجه کشی باید در دمای ۱۱ تا ۱۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. ۲- رطوبت : رطوبت نسبی در اتاق های نگهداری تخم مرغ در حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد می باشد. کاهش میزان رطوبت منجر به تبخیر آب داخل تخم مرغ از سطح پوسته، شکننده شدن آن و در نتیجه کاهش میزان جوجه آوری می شود. که با استفاده از دستگاه های رطوبت ساز- مه پاش ساخت مجموعه اصفهان هواساز می توان به راحتی رطوبت مورد نیاز را تامین نمود.

تهویه سالن های  نگهداری تخم مرغ به کمک دستگاه رطوبت ساز

از آن جایی که تخم مرغ ها نیاز به اکسیژن دارند وجود فن های تهویه در سالن به منظور تامین این فاکتور باید در نظر گرفته شود. از طرفی ورود هوای تازه به منظور تامین اکسیژن و خروج هوای داخل انبار از طرف دیگر باعث کاهش رطوبت در سالن می گردد زیرا هوای تازه فاقد رطوبت می باشد و باید میزان این مولفه در سالن به صورت ثابت باقی بماند، در نتیجه استفاده از دستگاه های رطوبت ساز – مه پاش به صورت مستمر روشی مطمئن برای  افزایش رطوبت در انبار می باشد و استفاده از سنسور به همراه دستگاه به پایداری شرایط کمک می نماید.

تامین رطوبت موثر در سالن های نگهداری تخم مرغ های نطفه دار جوجه کشی

پس از گذراندن مراحل فوق تخم مرغ ها وارد دستگاه های جوجه کشی ستر و هچر می شوند. از آن جایی که دستگاه ها به منظورعملکرد بهتر باید در محیط مناسب قرار گیرند لذا رطوبت نسبی سالن جوجه کشی باید در رنج ۴۰ الی ۵۰ درصد کنترل شود که باعث بالاتر رفتن راندمان دستگاه ها شود، در غیر این صورت نباید از دستگاه انتظار بالایی داشت. قرار گرفتن دستگاه در محیط های دارای رطوبت وظیفه دستگاه در جهت تامین رطوبت داخل دستگاه را کاهش می دهد و نیاز به تامین رطوبت در داخل دستگاه نخواهیم داشت، زیرا رطوبت بیرون به اندازه ای هست که دستگاه نخواهد رطوبت داخل کابین را به بیرون انتشار دهد. دستگاه های رطوبت ساز – مه پاش با ایجاد مه بسیار ریز و سبک به منظور ایجاد رطوبت یکنواخت و کمک به دستگاه های جوجه کشی  باید در نظر گرفته شوند.

برای آشنایی با کاربرد دستگاه مه پاش کلیک کنید 

۲. مرحله ستر ( ۱۸ روز اول جوجه کشی )

در این مرحله تخم ها در دستگاه ستر قرار داده می شوند و نیاز به چهار عامل زیر می باشد
  • دما : ۳۷ تا ۳۸ درجه سانتیگراد که کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه ها و افزایش دما باعث زودتر خارج شدن ان ها می شود.
  • رطوبت: اکسیژن مورد نیاز  جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامین می شود و دی اکسید کربن نیز از همین منافذ خارج می شوند. عدم خروج دی اکسید کربن و تجمع آن در اطراف تخم ها منجر به تلفات آن ها خواهد شد. بنابراین تهویه مشابه سالن های پرورش اعمال می گردد. در جوجه کشی در تهویه ایجاد فشار مثبت مطلوبتر است. از آن جایی که هوای ورودی جهت تامین فشار مثبت حاوی اکسیژن و رطوبت کم می باشد لذا استفاده از دستگاه های رطوبت ساز موجب شده تا هوای مثبت به همراه رطوبت کافی وارد دستگاه شوند و علاوه بر تامین اکسیژن رطوبت مورد نیاز در این مرحله نیز تامین می گردد.
  • تهویه و اکسیژن رسانی
  • چرخش تخم مرغ ها در دستگاه
شرایط مورد نیاز در سالن جوجه کشی

ناگفته نماند در این مرحله نوسانات دما و رطوبت باید حداقل باشد.

۳. مرحله هچر (سه روز آخر جوجه کشی )

در این مرحله نسبت به مرحله قبل به میزان زیادتری اکسیژن مورد نیاز می باشد زیرا جوجه تشکیل شده و میزان دی اکسید کربن بیشتری تولید می شود لذا به دست آوردن سطح رطوبت رضایت بخش در محیطی که جوجه نفس می کشد باید کنترل شود و سه عامل دما، رطوبت و اکسیژن باید تامن گردند. در این مرحله باید رطوبت را تا ۷۵ درصد افزایش داد علت این امر به این خاطر می باشد که پس از ۱۹ روز جنین تنفس دارد ودی اکسید کربن  آب ترکیب شده و منجر به شکستن پوسته ها می شود. هم چنین در روز ۱۹ چون مقداری از کلسیم پوسته را جنین برداشت می نماید شکننده تر می شود. در این مرحله به دلیل نیاز به اکسیژن و تهویه وجود رطوبت در محیط اطراف دستگاه و مکش شدن آن به داخل دستگاه باعث ثابت نگه داشته شدن سطح رطوبت در داخل دستگاه می گردد بنابراین کارایی دستگاه افزایش می یابد. از طرفی وجود رطوبت در راحت تر شکته شدن پوسته و بیرون آمدن جوجه کمک می نماید.

سخن آخر: بهترین راهکار پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری کرونا ماندن در خانه می باشد. با حذف رفت و آمدهای غیر ضروری در بیرون از خانه به شکست سریع تر بیماری کمک نمائیم.

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹