پروژه ترمینال بعثت سیرجان

پروژه ترمینال بعثت سیرجان

ساخت و ارسال ۴ دستگاه هواساز ایرواشر اکونوپک ۴۰۰۰۰cfm , 10000cfm  جهت سرمایش گرمایش ترمینال بعثت سیرجان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹