پروژه شهرداری خمینی شهر

پروژه قارچ مریوان

ساخت و ارسال ۳ دستگاه هواساز مزونین به ظرفیت ۶۰۰۰۰m3/hr طرح دالسم هلند جهت کارخانه قارچ مریوان.

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹