ساخت هواساز ایرواشر مرکزی به سفارش قارچ نارین اصفهان

ساخت هواساز ایرواشر مرکزی به سفارش قارچ نارین اصفهان

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر مرکزی به ظرفیت ۶۰۰۰۰ cfm مخصوص کریدور سالن های پرورش قارچ به سفارش شرکت کشت و صنعت قارچ نارین اصفهان

ساخت اصفهان هواساز (اسپادان هواساز آویژه)

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹