ساخت هواساز صنعتی شرکت لاستیک بارز

ساخت هواساز صنعتی شرکت لاستیک بارز

ساخت و ارسال هواساز ۲۰۰۰۰cfmمجهز به دو مرحله فیلتراسیون

جهت تامین سرمایش گرمایش تالار شرکت لاستیک بارز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹