ساخت هواساز سالن های قارچ به سفارش هاگ زرین شیراز

ساخت هواساز سالن های قارچ به سفارش هاگ زرین شیراز

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر مخصوص سالن های قارچ مجهز به کویل سرمایی ۸ ردیفه به سفارش کارخانه هاگ زرین شیراز از مطرح ترین تولیدکنندگان قارچ کشور

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹