ساخت هواساز هایژنیک شرکت کوکاکولا افغانستان

ساخت هواساز هایژنیک شرکت کوکاکولا افغانستان

ساخت و ارسال هواسازهای هایژنیک به ظرفیت ۴۵۰۰۰cfm،

به منظور تامین هوای clean خط تولید

به سفارش شرکت کوکاکولا در افغانستان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹