ساخت هواساز آنتی باکتریال تولید بذرقارچ

ساخت هواساز آنتی باکتریال تولید بذرقارچ

ساخت و ارسال هواساز آنتی باکتریال (هایژنیک) جهت تولید بذر قارچ

 به سفارش شرکت تولید بذر قارچ نگین

ساخت و ارسال هواساز آنتی باکتریال ( هایژنیک ) جهت تولید بذر قارچ

 به سفارش شرکت تولید بذر قارچ نگین

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹