ساخت هواسازایرواشر اکونوپک نساجی ترمه ورامین

ساخت هواسازایرواشر اکونوپک نساجی ترمه ورامین

ساخت هواسازایرواشر اکونوپک نساجی ترمه ورامین

ساخت و ارسال هواسازایرواشر اکونوپک به ظرفیت ۲۰۰۰۰cfm

به انضمام کوره هوای گرم و فن مکنده پرز

به سفارش کارخانۀ نساجی ترمه ورامین

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹