ساخت هواسازایرواشر کلاس۸ سفارش فولادفارس

ساخت هواسازایرواشر کلاس۸ سفارش فولادفارس

ساخت هواساز ایرواشر کلاس ۸

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر کلاس ۸ به ظرفیت  ۱۵۰۰۰cfm جهت تامین سرمایش سالن تولید

به سفارش شرکت فولاد استان فارس

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹