ساخت هواساز ایرواشر به سفارش فولاد صبا

ساخت هواساز ایرواشر به سفارش فولاد صبا

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر به ظرفیت ۴۵۰۰۰cfm

جهت خنک سازی موتورخانه مرکزی

به سفارش شرکت فولاد صبا

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹