ساخت هواسازایرواشر مخصوص سالن های قارچ

ساخت هواسازایرواشر مخصوص سالن های قارچ

ساخت و ارسال ۱۲دستگاه هواسازایرواشر مدل EHS-6000 مخصوص سالن های پرورش قارچ

ساخت و ارسال ۱۲دستگاه هواسازایرواشر مدل EHS-6000

مخصوص سالن های پرورش قارچ، مجهز به کویل های سرمایی گرمایی

به سفارش کارخانه پرورش قارچ در استان البرز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹