ساخت فن های سانتریفیوژ سفارش فولاد آهن اسفنجی

ساخت فن های سانتریفیوژ سفارش فولاد آهن اسفنجی

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ

۱۵ کیلووات، ۱۸۰۰۰ پاسکال جهت تامین هوای مشعل

۴۵ کیلووات جهت مکش غبار و

۳۰ کیلووات به منظور تزریق هوای کوره

به سفارش شرکت فولاد آهن اسفنجی ۴۰ هزارتنی در اصفهان

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ

۱۵ کیلووات، ۱۸۰۰۰ پاسکال جهت تامین هوای مشعل

۴۵ کیلووات جهت مکش غبار و

۳۰ کیلووات به منظور تزریق هوای کوره

به سفارش شرکت فولاد آهن اسفنجی ۴۰ هزارتنی در اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹