ساخت فن های سانتریفیوژ مکنده خط تولید کارتن

ساخت فن های سانتریفیوژ مکنده خط تولید کارتن

ساخت و ارسال فن های مکنده خط تولید کارتن، فشار ۱۵۰۰۰ پاسکال

به سفارش شرکت کارتن سازی در اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹