ساخت فن های سانتریفیوژ خط اسکرابر

ساخت فن های سانتریفیوژ خط اسکرابر

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ خط اسکرابر به ظرفیت ۱۵۰۰۰ مترمکعب برساعت

 فشار۶۰۰۰ پاسکال، با پروانه استیل ۳۱۶ و مقاوم در برابر خوردگی

به سفارش شرکت تولید فرآورده های اسیدی در استان گلستان

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ خط اسکرابر به ظرفیت ۱۵۰۰۰ مترمکعب برساعت

 فشار۶۰۰۰ پاسکال، با پروانه استیل ۳۱۶ و مقاوم در برابر خوردگی

به سفارش شرکت تولید فرآورده های اسیدی در استان گلستان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹