ساخت فن غبارگیر جهت تولید ماسک

ساخت فن غبارگیر جهت تولید ماسک

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ غبارگیر جهت تولید ماسک

به سفارش شرکت کیان پالایش رادمان

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ غبارگیر جهت تولید ماسک

به سفارش شرکت کیان پالایش رادمان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹