ساخت فن سانتریفیوژ سیرکولۀ دمای خط تولید آجر

ساخت فن سانتریفیوژ سیرکولۀ دمای خط تولید آجر

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ سیرکولۀ دمای خط تولید آجر

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ سیرکولۀ دمای خط تولید آجر

به ظرفیت ۵۰۰۰۰ مترمکعب برساعت و فشار ۷۵۰ پاسکال

 به سفارش کارخانۀ تولید آجر نسوز در اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹