ساخت فن سانتریفیوژ سیرکولاسیون هوای گرم

ساخت فن سانتریفیوژ سیرکولاسیون هوای گرم

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ به ظرفیت ۲۸۰۰۰ مترمکعب برساعت

جهت سیرکولاسیون هوای گرم – به سفارش کاشی ارم

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹