ساخت فن سانتریفیوژ کوره به سفارش چدن سازان

ساخت فن سانتریفیوژ کوره به سفارش چدن سازان

ساخت  فن سانتریفیوژ کوره

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ کوره با تحمل دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد

ظرفیت هوادهی ۱۸۰۰۰۰مترمکعب برساعت، از جنس استیل ۳۱۰

به سفارش شرکت چدن سازان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹