ساخت فن سانتریفیوژ به سفارش کارخانه آلومینیوم اراک

ساخت فن سانتریفیوژ به سفارش کارخانه آلومینیوم اراک

ساخت و ارسال ۴ دستگاه فن سانتریفیوژ ۳۰ کیلووات به سفارش کارخانه تولید مقاطع آلومینیوم اراک

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹