ساخت فن سانتریفیوژ بکوارد جهت هوارسان مشعل کوره های آجر

ساخت فن سانتریفیوژ بکوارد جهت هوارسان مشعل کوره های آجر

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ بکوارد به ظرفیت های ۱۱ ، ۲۲ و ۳۰ کیلووات جهت هوارسان مشعل کوره های آجر در اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹