ساخت فن بونکر و تونل پاستوریزه برای تولیدی قارچ ترکمنستان

ساخت فن بونکر و تونل پاستوریزه برای تولیدی قارچ ترکمنستان

ساخت و ارسال ۱۸ دستگاه فن بونکر خاک و تونل پاستوریزه جهت بزرگترین واحد قارچ ترکمنستان به سفارش آقای حاج کاکا دردی محمد اف

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹