ساخت فن بونکر به سفارش کشت و صنعت قارچ ریو

ساخت فن بونکر به سفارش کشت و صنعت قارچ ریو

ساخت و ارسال ۵ دستگاه فن بونکر ۲۲KW برای بزرگترین واحد تولید کمپوست و بذر قارچ در اربیل عراق، کشت و صنعت قارچ ریو

ساحت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹