ساخت اکونوپک به سفارش شرکت باطری سپاهان

ساخت اکونوپک به سفارش شرکت باطری سپاهان

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر اکونوپک ۲۰۰۰۰cfm

جهت تامین سرمایش گرمایش خط تولید – به سفارش شرکت باطری سپاهان

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر اکونوپک ۲۰۰۰۰cfm

جهت تامین سرمایش گرمایش خط تولید – به سفارش شرکت باطری سپاهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹