ساخت دستگاه هواساز پرورش قارچ طرح دالسم هلند

ساخت دستگاه هواساز پرورش قارچ طرح دالسم هلند

ساخت و ارسال هشت دستگاه هواساز پرورش قارچ طرح دالسم هلند به ظرفیت ۷۰۰۰ و هواساز مرکزی ۴۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت از جنس تماما استیل به سفارش کارخانه قارچ آقای باقری (احمد آباد مستوفی) 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹