ساخت دستگاه هواساز برای کارخانه تولید کاغذ و مقوا

ساخت دستگاه هواساز برای کارخانه تولید کاغذ و مقوا

ساخت و ارسال یک دستگاه هواساز ایرواشر ٣٠٠٠٠ cfm جهت بزرگ ترین کارخانه تولید کاغذ و مقوا در منطقه صنعتی اشترجان

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹