ساخت دستگاه هواساز ایرواشر – کارخانه آرد شیراز

ساخت دستگاه هواساز ایرواشر – کارخانه آرد شیراز

ساخت و ارسال ١ دستگاه هواساز ایرواشر به ظرفیت ۲۰۰۰۰ cfm جهت سرمایش و گرمایش برای کارخانه آرد شیراز

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹