ساخت باکس فن فیلتردار به سفارش فولادصبا

ساخت باکس فن فیلتردار به سفارش فولادصبا

ساخت باکس فن فیلتردار به سفارش فولادصبا

 ساخت و ارسال باکس فن فیلتردار به ظرفیت ۱۰۰۰۰مترمکعب برساعت

جهت تامین هوای تازه(clean) به کمپرسورهای هوای فشرده

دارای سه مرحله فیلتراسیون – به سفارش فولادصبا

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹