ساخت ایرواشر نساجی طرح لوا برای نساجی درباف ویلاشهر

ساخت ایرواشر نساجی طرح لوا برای نساجی درباف ویلاشهر

ساخت و ارسال ایرواشر نساجی با ظرفیت EhS 100000m3/hr مجهز به فن زاویه متغیر طرح لوا سوئیس به قطر ١۴٠ cm نساجی درباف ویلاشهر

ساخت اصفهان هواساز ( اسپادان هواساز آویژه )

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹