ساخت ایرواشر قارچی به سفارش کارخانه قارچ پنجوین کردستان عراق

ساخت ایرواشر قارچی به سفارش کارخانه قارچ پنجوین کردستان عراق

ساخت و ارسال ایرواشر قارچی مخصوص سالن های قارچ با ظرفیت ۱۲۰۰۰ m3/hr و ۸۰۰۰m3/hr مجهز به کویل گرمایی فولادی مخصوص بخار به سفارش کارخانه قارچ پنجوین کردستان عراق به سفارش ملایوسف

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹