ساخت ایرواشر به سفارش شرکت تولید نخ تایر همدان

ساخت ایرواشر به سفارش شرکت تولید نخ تایر همدان

ساخت و ارسال دو دستگاه هواساز ایرواشر به ظرفیت ۷۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

جهت تامین رطوبت و دمای مورد نیاز

به انضمام جت فن های مکنده پرز به ظرفیت ۶۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

به سفارش بزرگترین شرکت تولید نخ تایر در همدان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹