ساخت فن تونل کمپوست به سفارش قارچ بیتا

ساخت فن تونل کمپوست به سفارش قارچ بیتا

ساخت و ارسال دو دستگاه فن تونل کمپوست با هوادهی ۲۲۰۰۰ متر مکعب جهت قارچ بیتا جناب آقای دکتر افشار ریاست محترم انجمن قارچ ایران

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹