پروژه مونتانا عراق

پروژه مونتانا عراق

ساخت دو دستگاه فن سانتریفیوژ بکوارد سفارش سیمان مونتانا عراق

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹