پروژه کارخانه قارچ مریوان

پروژه کارخانه قارچ مریوان

ساخت و ارسال ۸ دستگاه هواساز سالن قارچ طرح دالسم هلند ، سفارش کارخانه قارچ مریوان.

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹