پروژه فن سانتریفیوژ دوطرف مکش – سیمان مونتانا

پروژه فن سانتریفیوژ دوطرف مکش – سیمان مونتانا

ساخت و ارسال ۲۰ دستگاه فن سانتریفیوژ بکوارد دوطرف مکش ، طرح کامفری ایتالیا (comefri)
به سفارش شرکت سیمان مونتانا – بغداد به سفارش حاج احسان

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹