نصب هواساز تالار شرکت لاستیک بارز

نصب هواساز تالار شرکت لاستیک بارز

نصب هواساز ۲۰۰۰۰cfm در محل پروژه

جهت تامین سرمایش گرمایش تالار شرکت لاستیک بارز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹