نصب هواساز ایرواشرهای خط تولید نخ استرچ

نصب هواساز ایرواشرهای خط تولید نخ استرچ

نصب هواساز ایرواشرهای خط تولید نخ استرچ،  ظرفیت ۱۰۰۰۰۰مترمکعب بر ساعت

به سفارش شرکت ریسندگی نخ استرچ

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹