نصب هواسازایرواشرهای قارچ اسپان قم

نصب هواسازایرواشرهای قارچ اسپان قم

نصب هواسازایرواشرهای قارچ اسپان قم در محل پروژه

?  نصب ۱۲ دستگاه هواسازایرواشرهای سالن های پرورش قارچ در محل پروژه

به سفارش شرکت قارچ اسپان قم

? مجموعه محترم قارچ اسپان رضایت کامل خود از دستگاه های هواساز را به شرح ذیل اذعان داشتند:

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را

بابت ساخت هواساز ایرواشرهای Ehs-8000 باکارایی بسیار عالی تقدیم می دارم.

مدیریت قارچ اسپان – آقای آقامیری

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹