ساخت فن های هواساز قارچ سفارش کشور ازبکستان

ساخت فن های هواساز قارچ سفارش کشور ازبکستان

ساخت و ارسال فن دستگاه های هواساز پرورش قارچ
به سفارش شرکت پارس اسپان جهت سالن های کشور ازبکستان
 
 

 

 
  با ما در اینستاگرام همراه باشید…
         لوگو اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر


× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹