هواسازهای هایژنیک به سفارش کشت و صنعت قارچ ملارد

هواسازهای هایژنیک به سفارش کشت و صنعت قارچ ملارد

ساخت و ارسال هواسازهای هایژنیک (آنتی باکتریال) به ظرفیت ۳۴۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

مجهز به چهار مرحله فیلتراسیون جهت تولید بذر کمپوست قارچ

به سفارش شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹