هواساز طرح دالسم برای کارخانه پرورش قارچ

هواساز طرح دالسم برای کارخانه پرورش قارچ

پروژه ساخت و ارسال دستگاه های هواساز طرح دالسم هلند به ظرفیت ۸۰۰۰ m3/hr مجهز به کویل ده ردیفه
برای کارخانه پرورش قارچ در بوشهر
ساخت اصفهان هواساز

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹