هواساز باکسی سالن پرورش قارچ به سفارش کارخانه قارچ نجف اباد

هواساز باکسی سالن پرورش قارچ به سفارش کارخانه قارچ نجف اباد

ساخت و ارسال ۱۴ دستگاه هواساز باکسی سالن پرورش قارچ مدل B110 مجهز به کویل سرمایی ۶ ردیفه و گرمایی ۲ ردیفه به سفارش کارخانه قارچ نجف اباد

ساخت اصفهان هواساز (شرکت اسپادان هواساز آویژه)

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹