هواساز ایرواشر صنعت نساجی به سفارش شرکت بافندگی یزد

هواساز ایرواشر صنعت نساجی به سفارش شرکت بافندگی یزد

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر صنعت نساجی به ظرفیت ۷۰۰۰۰ مترمکعب برساعت به سفارش شرکت بافندگی در یزد

ساخت اصفهان هواساز ( اسپادان هواساز آویژه )

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹