هواساز ایرواشر سالن های پرورش قارچ

هواساز ایرواشر سالن های پرورش قارچ

هواساز ایرواشر مدل EHS-8000

ساخت و ارسال  ۷ دستگاه هواساز ایرواشر مدل EHS-8000 مخصوص سالن های پرورش قارچ

مجهز به کویل های سرمایی – گرمایی

به سفارش کارخانه پرورش قارچ در کرج

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹