هواساز ایرواشر اکونوپک به سفارش شرکت تهویه مطبوع خلیج

هواساز ایرواشر اکونوپک به سفارش شرکت تهویه مطبوع خلیج

ساخت و ارسال یک دستگاه هواساز ایرواشر اکونوپک به ظرفیت ۴۰۰۰۰ cfm به سفارش شرکت تهویه مطبوع خلیج

تولید توسط اصفهان هواساز

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹