فیلتر باکس جهت تصفیه دود به سفارش شهرداری اصفهان

فیلتر باکس جهت تصفیه دود به سفارش شهرداری اصفهان

فیلتر باکس ۶۰۰۰۰ cfm جهت تصفیه دود زیرگذر میدان امام علی اصفهان به سفارش شهرداری اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹