ساخت فن سانتریفیوژ مکندۀ پارافین

ساخت فن سانتریفیوژ مکندۀ پارافین

فن مکنده پارافین – فن انتفال مواد

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ مکندۀ پارافین

به سفارش کارخانۀ تولید انواع پارافین در اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹