فن های تونل کمپوست به سفارش کارخانه تولید کمپوست پاییزان

فن های تونل کمپوست به سفارش کارخانه تولید کمپوست پاییزان

ساخت و ارسال فن های تونل کمپوست به ظرفیت ۳۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت به سفارش کارخانه تولید کمپوست پاییزان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹